Programoversikt

Torsdag 6. juni kl. 20:00 – Informasjonsmøte om prosjekt landbasert oppdrett i Raudbergvika på Røde Kors huset i Eidsdal
Hofseth (representanter fra Hofseth) og Fjord kommune (Ordfører Terese J. Moen)
En ønsker alle å kunne komme med spørsmål til prosjektet enten til Hofseth eller Fjord kommune.
Send spørsmål til e-post – tindrande@eidsdal.no – med frist innen søndag 2/6.
Tindrande Eidsdal v/Eidsdalsrøre FESTIVAL